Skip to content

درمان /

پاکسازی تاتو

پاکسازی تاتو

برای پاک کردن تاتو درمانی مشابه در مان پیگمانها خواهیم داشت اما با طول موجی متفاوت و مناسب که عوامل تاثیر گذار در درمان نوع جوهر، رنگ جوهر و عمق تاتو می باشد لیزر Q-Switch با قدرت بالا و مدت زمان کوتاه قادر به ایجاد گرمایش شدید و سریع و جذب نور و اثر گرمایی بالا می شود . با هر پالس لیزر شوک حرارتی ایجاد می شود این انرژی بالا ماده رنگی تاتو را خرد میکند این رنگدانه های تاتو کم کم عمق می شود تا اینکه کاملاً محو شود. و بافتهای اطراف آسیبی نمیبیند این روش درمان بهترین انتخاب و بسیار ایمن است.

بیشتر بخوانید

برای پاک کردن تاتو درمانی مشابه در مان پیگمانها خواهیم داشت اما با طول موجی متفاوت و مناسب که عوامل تاثیر گذار در درمان نوع جوهر، رنگ جوهر و عمق تاتو می باشد لیزر Q-Switch با قدرت بالا و مدت زمان کوتاه قادر به ایجاد گرمایش شدید و سریع و جذب نور و اثر گرمایی بالا می شود . با هر پالس لیزر شوک حرارتی ایجاد می شود این انرژی بالا ماده رنگی تاتو را خرد میکند این رنگدانه های تاتو کم کم عمق می شود تا اینکه کاملاً محو شود. و بافتهای اطراف آسیبی نمیبیند این روش درمان بهترین انتخاب و بسیار ایمن است.

شرکت دره صنعت چه پیشنهاداتی برای این منظور دارد:

نزدیک‌ترین کلینیک به شما را از ما بخواهید

برای دریافت شماره همراه خود را ارسال نمایید