Skip to content

دکتر علیرضا واعظ شوشتری

کارگاه عملی بررسی درمان های تخصصی با لیزر co2 فرکشنال اج وان

با توجه به استقبال شما متخصصین گرامی از دستگاه لیزر تخصصی co2 فرکشنال اج وان،