Skip to content
EuroMedical
LOW-LEVEL-LASEr
EuroMedical
آدرس وبسایت:
EuroMedical Instrument از سال 2014 نوآوری اساسی در تشخیص لنف نود های بیمار با استفاده از اشعه گاما ارائه داد و شرکت Eurorad از سال 1982 اقدام به ساخت آشکارسازها و سیستمهای تابش نیمه هادی به صورت تخصصی و فوق پیشرفته نمود.

. این مهمترین محصولات این کمپانی دستگاه گاماپروب Euro probe 3 , Euro probe 3.2 می باشد. در این دستگاه از یک آشکارساز(دتکتور) گاما استفاده می گردد که با تحریک رادیواکتیو با دوز استاندارد مسیر جریان سلولهای سرطانی مشخص شده و با رسیدن به اولین غده لنفاوی، این غده جراحی شده و برای آزمایشات پاتولوژیک فرستاده می شود و اینکار تا مشخص شدن انتهای مسیر سلولهای سرطانی ادامه می یابد و دیگر نیازی به ایجاد برش های وسیع در زیر بغل و سایر قسمتهای بالاتنه نیست.
این شرکت دارای گواهینامه ISO 9001 و ISO13485 است و کلیه دستگاههای پزشکی و پروب های آن دارای مارک CE و IEC60601-1 گواهینامه هستند.