Skip to content

درمان /

جراحی

جراحی

غدد لنفاوي نگهبان:( Sentinel lymph nodes, SLN)
غده لنفاوي نگهبان كه به عنوان اولين گره لنفاوي شناخته مي شود، شايعترين محلي است كه سلول هاي سرطاني از تومور اوليه به ساير نقاط بدن گسترش می يابد. در برخي موارد بيش از يك غده لنفاوي نگهبان وجود دارد.

نمونه برداري از غدد لنفاوي نگهبان (Sentinel lymph nodes biopsy,)(SLNB)
روشي است كه در آن غده (SLNB) بيوپسی یا همانن نمونه برداري لنفاوي نگهبان شناسايي، حذف و از نظر وجود سلول هاي سرطاني مورد بررسي قرار مي گيرد.

نتیجه SLNB منفي نشان مي دهد كه سرطان به غدد لنفاوي مجاور يا به اندامهای دیگر گسترش پیدا نکرده است و مثبت بودن نتیجه نشان مي دهد كه سرطان در غده لنفاوي نگهبان وجود دارد ممكن است به ديگر غدد لنفاوي مجاور ( به نام غدد لنفاوي منطقه اي) و شايد ارگان هاي ديگر دست اندازي كرده باشد. اين داده ها مي تواند به پزشكان براي تعيين مرحله سرطان(وسعت بيماري در داخل بدن) و ايجاد يك طرح درمان مناسب كمك نمايد.

بیشتر بخوانید

در این تکنیک که در ان از دستگاه گاماپروب استفاده می شود جراح ماده رادیواکتیو /رنگ آبی و یا هر دوی آنها را نزدیک تومور تزریق می کند. سپس غدد لنفاوی نگهبان که با استفاده از دستگاه گاماپروب کشف شده با یک برش کوچک برداشته می شود و جهت آزمایش بیشتر به پاتولوژی ارسال میگردد.

در واقع دستگاه گاماپروب جهت ثبت و آشکارسازی تجمع مواد رادیو اکتیو در بافتها مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه کلیه امور مربوط به آشکارسازی میزان جذب مواد رادیو اکتیو در گره های لنفاوی مورد استفاده قرار میگیرید. کاربردهای دستگاه گاماپروب میتوان به تشخیص لنف نود در

  • سرطان سینه
  • سرطان های Gynecological (cervical, ovarian, uterine, vaginal and vulvar)
  • ملانوما و سایر انواع تومورهای پوستی
  • گردن و سر
  • سرطان های Endocrine (تیروئید، پاراتیروئید)
  • سرطان های اورولوژی (prostate, bladder, testicular, kidney and penile)
  • پزشکی هسته ای (مکانیابی نقاط لیبل شده با گاما) اشاره کرد.

مزایای تکنیک :SLNB
سرطان و برآورد اين خطر كه آيا سلول هاي (Stage) اين تكنيك افزون بر كمك به پزشكان در جهت شناسايي مرحله سرطاني به ساير نقاط بدن گسترش داشته است يا خير، ممكن است در برخي از بيماران از انجام عمل جراحي گسترده تر سرطاني به ساير نقاط بدن گسترش داشته است يا خير، ممكن است در برخي از بيماران از انجام عمل جراحي گسترده تر جلوگيري كند. در صورتي كه پاتولوژي از نظر وجود سلول هاي سرطاني در گره لنفاوي منفي باشد، از بين بردن غدد لنفاوي مجاور و بيشتر ممكن است ضرورتي نداشته باشد، چرا كه برداشتن بي مورد و زياد غدد لنفاوي خود نيز با عوارض جانبي همراه خواهد بود .

پیشنهاد دره صنعت برای این منظور:

وبلاگ دره صنعت در زمینه های پزشکی و تجهیزات پزشکی تلاش دارد تا دانش بخش عظیمی از جامعه پزشکی که مخاطبان بسیار ریز بینی هستند را بالا ببرید

نزدیک‌ترین کلینیک به شما را از ما بخواهید

برای دریافت شماره همراه خود را ارسال نمایید