Skip to content

درمان /

درمان ضایعات عروقی

درمان ضایعات عروقی

بیشتر بخوانید

در درمان اینگونه ضایعات از دو نظر پزشکی و زیبایی انتظار بهبود می رود لیزر و دیگر تکنولوژی های نوری قادر به درمان موثر ضایعات عروقی هستند که با تحریک رگ مورد نظر جذب انرژی بوسیله اکسی هموگلوبین ها انعقاد ایجاد کرده و با کمترین آسیب به بافتهای مجاور، ضایعه را درمان میکنند .پیشرفت در دستگاه های لیزر و استفاده از آنها به پزشکان به درمان موثر ضایعات عروقی حتی ضایعاتی که در گذشته غیر قابل درمان بودند کمک میکند و روشی راحت و رضایتبخش برای بیمار است

شرکت دره صنعت چه پیشنهاداتی برای این منظور دارد:

نزدیک‌ترین کلینیک به شما را از ما بخواهید

برای دریافت شماره همراه خود را ارسال نمایید