Skip to content

روز پزشک

یکم شهریور زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک

قدردانی از پزشکان گرامی به مناسبت یکم شهریور زادروز حکیم ابوعلی سینا

. . شرکت تجهیزات پزشکی دُرّه صنعت یکم شهریور زادروز حکیم ابوعلی سینا، مصادف با