تاریخچه شکل گیری دره صنعت

تاریخچه شکل گیری دره صنعت

شرکت دُرّه صنعت در دی ماه سال 1370 به طور رسمی به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز در عرصه تجهیزات پزشکی(پزشکی هسته ای و لیزرهای پوست و زیبایی) ایران آغاز به کار کرد. به علّت فعالیت گسترده تخصصی واصولی در زمینه واردات محصولات پزشکی و نیز ارائه به روزترین و برترین های تکنولوژی و تجهیزات دنیای پزشکی درزمینه محصولات تخصصی جراحی وپوست و مو و زیبایی در کنار کسب نمایندگی انحصاری از کمپانی های بین المللی سبب شد دُرّه صنعت به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های تجهیزات پزشکی شناخته شود.
شرکت دُرّه صنعت از بخش های بازرگانی، فروش، خدمات پس از فروش و…. تشکیل شده که با بهره گیری از مهندسان متخصص و خبره، مراکز درمانی ،آموزشی و جامعه پزشکی را در هر یک از حیطه های فنی و مشاوره ای یاری می نمایند. این شرکت با حضور فعال و موثر در اکثر نمایشگاه¬های مرتبط داخلی و بین المللی و نیز برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی تخصصی و ارزیابی و بهبود مداوم این دوره ها نقش موثری در عرصه شناخت و آموزش پزشکان عزیز ایفا می کند.در حال حاضر شرکت به پشتوانه نزدیک به 30سال سابقه کاری در زمینه محصولات پزشکی توانسته است در زمینه ساخت تجهیزات لیزر پزشکی در داخل کشور اقدام کند
شنبه 25 اردیبهشت 98
درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید
شنبه 25 اردیبهشت 98
درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید
شنبه 25 اردیبهشت 98
درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید
شنبه 25 اردیبهشت 98
درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید
شنبه 25 اردیبهشت 98
درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید درباره بیماری هایی که از این دستگاه استفاده میشود بدانید
شنبه 25 اردیبهشت 98