Skip to content
ADVAlight
ADVAlight
ADVAlight
آدرس وبسایت:
شرکت ADVAlight در سال 2006 به همت جمعی از نخبگان لیزر جهان در دانشگاه فنی دانمارک تاسیس شد . دفتر مرکزی این شرکت در کپنهاگ_ دانمارک است و دارای دفتر فروش و خدمات درSan Diego آمریکا می باشد. با توجه به گسترده بودن شعب نمایندگی این شرکت، تمامی پزشکان در اقسا نقاط جهان توانایی دسترسی به لیزر های ADVA را دارند. با توجه به گسترده بودن شعب نمایندگی این شرکت، تمامی پزشکان در اقسا نقاط جهان توانایی دسترسی به لیزر های ADVA را دارند.

دفتر مرکزی این شرکت در کپنهاگ_ دانمارک است و دارای دفتر فروش و خدمات درSan Diego آمریکا میباشد.
با توجه به گسترده بودن شعب نمایندگی این شرکت، تمامی پزشکان در اقسا نقاط جهان توانایی دسترسی به لیزر های ADVA را دارند.
تخصص شرکت ADVA
تخصص این شرکت مبتنی بر توسعه مارکت لیزر های پوست بر اساس بینشی عمیق در رابطه با شرایط کار متخصصین پوست و نیاز بیمار ها میباشد
این شرکت با معرفی تکنولوژی جدیدی مبتنی بر لیزرهای حالت جامد دستگاه جدیدی با طول موج رنگ زردرا به بازار عرضه نموده است که به متخصصین پوست کمک شایانی در جهت کاهش هزینه ها معرفی و بهبود نتایج نموده است.

هدف شرکت ADVA
هدف این شرکت نوآوری در تکنولوژی سیستم های لیزر برای درمان اختلالات پوستی میباشد
از دست آوردهای نسل جدید لیزراین شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

نتایج فوری و بلند مدت

هزینه هاپایین تر در تعمیر و نگه داری

استفاده آسان و بدون خرابی

ADVAlight