اخبار دُرّه صنعت

 • - کنگره متخصصین پوست دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت 95
 • - کنگره بین المللی درماتولوژی فروردین 95
 • - کنگره متخصصین پوست شیراز اسفند 94
 • - ورک شاپ گاماپروب همدان زمستان 94
 • - ورک شاپ ارومیه پاییز 94
 • - ورک شاپ رزیدنت های پوست گیلان تابستان 94
 • - ورک شاپ متخصصین پوست گیلان تابستان 94
 • - کنگره پزشکی هسته ای هسته ای 94
 • - کنگره انجمن متخصصین پوست سال 94
 • - کنگره انجمن پزشکان عمومی سال 94
 • - کنگره متخصصین پوست دانشگاه شهید بهشتی سال 94