ULTRAcipl Logo

 • ULTRAcipl image1
 • ULTRAcipl image2

 

  • درمان موهای زائد
  • درمان ضایعات پیگمانته
  • درمان ضایعات عروقی
  • درمان آکنه های فعال
  • درمان انواع اسکارها نظیراسکار جراحی،اسکار سوختگی،اسکار آکنه
  • جوان سازی پوست
  • Cooling هوشمند: دارای 3 خنک کننده بااستفاده ازتکنولوژی های
   • (ATC (Automatic temperature controller
   • (SCH (Subzero cooling & High-Peak energy
  • User Friendly: امکان انتخاب پارامترهای ازپیش تنظیم شده (تعداد پالس، طول پالس، زمان بین پالس ها) و یا تنظیم تمامی پارامترها توسط کاربر

  (ULTRA CIPL Operating System)