Smooth Cool Hybrid Logo

 • Smooth Cool images1
 • Smooth Cool images3
 • Smooth Cool images2
 • Smooth Cool images4
 • Smooth Cool images5
 • Smooth Cool images6

 

  • برداشت موهای زائد با هر ضخامت و هر تیپ پوستی
  • جوانسازی پوست، درمان آکنه های فعال
  • درمان ضایعات پیگمانته سطحی
  • درمان ضایعات عروقی سطحی
  • بستن منافذ باز پوست
  • درمان ملازما
  • Cooling هوشمند: دارای 3خنک کننده با استفاده از تکنولوژی های:
   • (ATC(Automatic temperature controller
   • (SCH(Subzero cooling & High-peak energy

   (ATC™ Technology (Automatic Temperature Controller
   [Comparison of Epidermal Temperature at Continuous Emission]


  • Cell-toning مد: این مد قابلیت تبدیل پهنای پالس از میلی ثانیه به میکرو ثانیه را دارا می باشد که بهترین انتخاب برای درمان ضایعات پیگمانته و ملازما است.


  • Dual filtering:فیلتر با Cut offدو طرفه با حداکثر اثر بخشی در درمان آکنه و ضایعات عروقی و حد اقل عوارض جانبی (جذب بالای اکسی هموگلوبین و جذب پایین ملانین)


  • عمق نفوذ بیشتر از 4 میلی متر، ایده آل در تخریب فولیکول مو

  • Application

  • دارای 8 فیلتر قابل تعویض
  • دارای 8 فیلتر800nm برای درمان موهای زائد در تیپ پوستی تیرهدارای فیلتر اختصاصی درمانی در تیپ های پوستی تیره