Multicam

 • Multi cam image1
 • Multi cam image2
 • Multi cam image3
 • Multi cam image4

 

  • دستگاه گاما کمرا پیشرفته با یک یا دو دتکتور فیلد بزرگ، تماما دیجیتال با مبدل آنالوگ به دیجیتال 12 بیتی برای هر PMT(سیستم LQN)
 • سیستم کامپیوتری unicam مجهز به سیستم عامل قدرتمند window xp embedded و نرم افزار Gammaxp با قابلیت :

  • پردازش تصاویر SPECT و Gated SPECT و Wholebody و planar و.....
  • بادی کانکتور اتوماتیک
  • تخت بیمار ساخته شده از مواد با جذب کم پرتوی گاما برای بیماران به وزن کمتر از 200 کیلوگرم
  • انواع متنوع کولیماتورها
  • عملیات تعمیر و نگهداری آسان و دسترسی از راه دور به کلیه موتور های سیستم
  • نیاز به فضای بسیار کم جهت نصب فقط 2*3 متر فضا اشغال میکند
  • قابلیت تبادل اطلاعات بصورت DICOM
  • نرم افزار Cedars بصورت Optional قابل نصب نرم افزاری می باشد.